PËR 260.000 euro ndihmë në ditë nga fondet evropiane për Maqedoninë

PËR hyrje të bizneseve vendase në treg 250 herë më të madh

PËR kufij të sigurtë për ardhmëri më të sigurtë për fëmijët tanë

PËR Maqedoninë të bëhet anëtare e 30-të e NATO-s

PËR vende të reja të punës dhe paga më të larta për të gjithë

Kjo është mundësi historike.

Përgjegjësia është tek secili prej nesh

Secili prej nesh duhet të marrë vetëm një vendim

Do të shkojmë përpara ose do të mbetemi pas?

Bashkë për Maqedoninë Evropiane. Përkrah fushatën në rrjetet sociale!

Bashkangjitu!