придобивки од ЕУ

Нашите пријатели од рeгионот – членките на ЕУ одат напред!

ФАКТИ ЗА ПРИДОБИВКИТЕ ОД ЧЛЕНСТВОТО ВО ЕУ:

Во Бугарија, просечната годишна заработувачка на граѓаните се зголеми од 1.463 евра во 2007 година, на 2.903 евра во 2015 година.

Во Романија, заработувачката порасна од 2.397 евра во 2007 година, на 3.485 евра во 2015 година.

Во Словенија, од 6.859 евра во 2007 година се зголемила на 8.726 евра во 2016 година.

Во Хрватска, младинската вработеност се зголемила од 26.4% во 2013, на 43.1% во 2017 година.

Во Бугарија од $11.171 во 2006, порасна на $14.083 во 2008 година веднаш по влегувањето на Бугарија во ЕУ, а во 2017 година достигнува до $20.250.

 

Во Романија од $11.689 во 2006, расте на $16.727 веќе во 2008 година веднаш по влегувањето во ЕУ, а во 2017 година достигнува до $25.775.

 

Xрватска од $21.152 во 2013 достигнува до $23.860 во 2017 година.

 

Словенија од $21.126 БДП по глава на жител во 2003, достигнува до $25.754 во 2005, а во моментот има $34.886 БДП по глава на жител.