FONDE EVROPIANE
PËR MAQEDONINË EVROPIANE

Ne zgjedhim të shkojmë përpara, drejt ardhmërisë më të mirë, nëpërmjet anëtarësimit në BE, sepse nuk duam të mbetemi të bllokuar në pasiguri, rrezik dhe izolim.

90 MILIONË EURO NË VIT

FITON MAQEDONIA NDIHMË NGA BE

260000 euro

NË DITË FITON MAQEDONIA NGA BE

Vetëm për vitin 2019, BE-ja siguroi 15 milionë euro për bujqësi dhe rreth 20 milionë euro për arsim, punësim dhe mbrojten sociale në Maqedoni.

Me integrimin e Maqedonisë në BE,
më shumë investime në:

Infrastrukturë

15.5 milionë euro në vit për Maqedoninë  nëpërmjet Programit të BE-së për transportin ( fonde me të cilat ndërtohen rrugët, urët, hekurudhat, tunelet dhe infrastrukturë tjetër)

 

Mbrojtje të kufijve

8.5 milionë euro për mbrojtje të kufijve në Maqedoni në vitin 2018

 

Bujqësi

15 milionë euro para evropiane për bujqësinë në Maqedoni për vitin 2019

Gjyqësori

18 milionë euro për vitin 2020 për reforma në gjyqësor dhe policinë e Maqedonisë

500
milionë konsumatorë në tregun e BE

250
herë treg më të madh për kompanitë tona

Anëtarësimi në BE rrit investimet vendore dhe të huaja. Investimet e reja do të hapin vende të reja të punës,  prodhimtari më të madhe vendore dhe standard më të lartë jetësor.

E gjithë kjo do të thotë  afër pesë herë rritje të standardit jetësor krahasuar me PBV-në për banorë, si dhe rënie e konsiderueshme e papunësisë.

SHTET SIPAS RREGULLAVE EVROPIANE

Me fillimin e bisedimeve me BE-në, institucionet e vendit, qytetarët dhe e gjithë shoqëria hyjnë në reforma intensive administrative- politike nëpërmjet të cilave kanë kaluar të gjitha vendet- anëtare të Bashkimit Evropian. Anëtarësimi në BE është ndryshim pozitiv i cili do të rezultojë me ndërtimin e shoqërisë evropiane dhe shtetit sipas rregullave evropiane.

LËVIZSHMËRI, DITURI  DHE SHKATHTËSI PËR TË RINJTË

Anëtarësimi do të thotë mundësi për udhëtim, arsim cilësor, praktikë dhe njohje të diplomave anembanë  Evropës. Nëpërmjet programeve evropian për arsim dhe lëvizshmëri të rinjtë e Maqedonisë fitojnë  njohuri dhe shkathtësi, që iu garantojnë vende të punës mirë të paguara në vendin tonë.

Во ЕУ за подобар живот за сите!

Ќе се зголемат фондовите кои ЕУ ги вложува во нашата инфраструктура, за подобар живот на сите граѓани, за подобро утре на нашите деца.

☑️ ЗА нови патишта, водоводи, канализации, училишта, градинки;
☑️ ЗА почисти почва, вода, воздух;
☑️ ЗА реформирано образование;
☑️ ЗА поголема мобилност за младите и повеќе можности;
☑️ ЗА подобар квалитет на живот, ЗА СИТЕ!

#МКвоЕУ #ПридобивкиОдЕУ

Posted by Zoran Zaev on Wednesday, August 15, 2018

ЕУ значи силна економија и повисок стандард на живот!

Европската Унија има пазар од 500 милиони потрошувачи!

ЕУ за Македонија значи достапност од 250 пати поголем пазар, за домашните бизниси. Влезот во Унијата за Македонија значи 5 пати повисок животен стандард. Членството во ЕУ значи сигурна економија за Македонија и повеќе странски инвестиции.

☑️ ЗА нови работни места;
☑️ ЗА повисок БДП;
☑️ ЗА повисок стандард;
☑️ ЗА подобар квалитет на живот, ЗА СИТЕ!

#МКвоЕУ #ФактиЗаДоговорот

Posted by Zoran Zaev on Monday, August 20, 2018

Мобилност, знаење и вештини за младите

Интеграцијата на Македонија во ЕУ значи нови можности за младите.

Отворањето на границите кон Унијата гарантира за нашите млади добро платени работни места и подобро образование, тука, дома, во Македонија.

#МКвоЕУ

Posted by Zoran Zaev on Saturday, August 25, 2018