Fakte për përfitimet nga anëtarësimi në BE

Miqtë tanë nga rajoni- anëtare të BE-së shkojnë përpara!

Fqinjët tanë dhe miqtë nga rajoni, anëtare të BE-së shkojnë përpara!

Bullgari, përfitimet vjetore të qytetarëve u rritën nga 1.463 euro në vitin 2007, në 2.903 euro në vitin 2015.

Rumani, përfitimet u rritën nga 2.397 euro në vitin 2007, në 3.485 euro në vitin 2015.

Slloveni nga 6.859 euro në vitin 2007 u rritën në 8.726 euro në vitin 2016.

Kroaci punësimi i të rinjëve është rritur nga 26.4% në vitin 2013, në 43.1% në vitin 2017.

Bullgari si turist kanë udhëtuar 1,2 milionë qytetarë në vitin 2012, ndërsa në vitin 2016 ky numër është rritur për një të tretën, në 1.84 milionë qytetarë.

Bullgari nga 11.171$  në vitin 2006, është rritur në 14.083$  në vitin 2008, menjëherë pas hyrjes në BE, ndërsa në vitin  2017 arrin deri në 20.250$

Rumani nga 11.689$ në vitin 2006, rritet në 16.727$  në vitin 2008, menjëherë pas hyrjes në BE, ndërsa në vitin  2017 arrin deri në 25.775$.

Kroacia nga 21.152$ në vitin 2013 arrin deri në  23.860$ në vitin 2017.

Sllovenia nga  21.126$ PBV për kokë banori në vitin 2003, arrin deri në 25.754$ në vitin 2005, ndërsa për momentin ka  34.886$ PBV për kokë banori.